Specjalne potrzeby edukacyjne

Nasza placówka może kompleksowo obsłużyć dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: np. z Autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz innymi zaburzeniami i dysfunkcjami.

Co oferujemy?

  • stałą opiekę pedagoga specjlanego,
  • opiekę logopedy,
  • opiekę psychologa,
  • 1 godzinę terapii SI w tygodniu*,
  • 1 godzinę innej terapii specjalistycznej np. fizjoterapii, rehabilitacji*,
  • zajęcia w grupie integracyjnej lub 4-6 osobowej grupie specjalnej, w zależności od stopnia zaawansowania dziecka,
  • stworzenie indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego,
  • coroczne badanie poziomu funkcjonowania,
  • program konsultacyjny dla rodziców.

*w zależności od rodzaju orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Opłata w przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego będzie ustalana indywidualnie i może zostać obniżona nawet do 50%.