Specjalne potrzeby edukacyjne

Nasza placówka może kompleksowo obsłużyć dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: np. z Autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz innymi zaburzeniami i dysfunkcjami.

Co oferujemy?

*w zależności od rodzaju orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Opłata w przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego będzie ustalana indywidualnie i może zostać obniżona nawet do 50%.