Misja i wizja

Wspólnie z rodzicami kładziemy nacisk na wychowanie dzieci w poszanowaniu,
tolerancji i szacunku do drugiego człowieka.

Misją naszej Szkoły jest stworzenie każdemu dziecku odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju w zgodzie z jego indywidualnymi potrzebami i na miarę jego możliwości. Wizja naszej Szkoły zawiera się w słowach,

że dobro dziecka jest najwyższą wartością.

Naszym celem jest wspólna praca, nauczycieli, rodziców i pracowników Szkoły w imię tej wartości.