Plan zajęć dodatkowych

Dajemy dzieciom możliwość wszechstronnego i kreatywnego rozwoju

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek