Plan zajęć dodatkowych

Dajemy dzieciom możliwość wszechstronnego i kreatywnego rozwoju

Poniedziałek

zajęcia korekcyjne
śpiew

Wtorek

Środa

zajęcia plastyczne
taniec

Czwartek

trening edukreatywności
śpiew

Piątek

piłka nożna
szachy