Program nauczania

Swoją pracę opieramy na programie edukacji przedszkolnej

program-nauczania

"Nasze Przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci" Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska.

"Zaktualizowany, w pełni odpowiadający obowiązującym przepisom ministerialnym. Punktem wyjściowym uczyniono aktywność dziecka - we wszystkich możliwych jej formach - której właściwością jest działanie zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości,otoczenia społeczno-przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenie do wzrastającej samodzielności,a w konsekwencji do samostanowienia zgodnego z osobistymi potrzebami i aspiracjami." - wydawnictwo MAC.

Ponadto, w przedszkolu wykorzystujemy: