Kadra

Jesteśmy młodymi osobami, które swoją przyszłość
związały z edukacją dzieci, ich rozwojem i wychowaniem.

Katarzyna Kanik

Właściciel i organ prowadzący

Nauczyciel języka angielskiego

Kontynuuje swoją edukację w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku: Zarządzenie. Pracuje wg autorskiego programu nauczania języka angielskiego w klasach I-III. Propagatorska konwersacyjnych metod nauczania języka angielskiego.

Kreatywność i otwartość na problemy dziecka pozwoliły mi stworzyć placówkę przyjazną dla dzieci, która jednocześnie służy pomocą rodzicom w opiece nad ich małymi skarbami. Prywatnie żona Łukasza, mama Nikosia i Adasia. Cecha charakterystyczna: uśmiech i czas dla każdego.

Łukasz Kanik

Właściciel i dyrektor szkoły

Student w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku: Zarządzanie. Dba o stabilizację organizacyjną i rozwojowość placówki. Koordynuje pracę kadry szkonej oraz odpowiada za finanse przedsiębiorstwa. Inicjator corocznego Pikniku Rodzinnego „Pożegnanie Wakacji’’. Tworzenie czegoś dla innych daje mi bardzo dużo satysfakcji i zadowolenia. Marzenia oraz wyznaczane nowe cele motywują mnie do ciągłego działania Kocham sport oraz muzykę elektroniczną w związku z czym bardzo często uczestniczę w różnych wydarzeniach i eventach . W wolnym czasie lubię obejrzeć dobry film albo serial, poczytać książkę oraz spędzić czas w gronie najbliższych.

mgr Beata Hanzlik

Dyrektor ds. pedagogicznych
Nauczyciel języka polskiego

Za swoją pracę pedagogiczną wielokrotnie nagradzana Otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi od Prezydenta RP „Mogę powiedzieć o sobie, że dokonałam słusznego wyboru zawodowej drogi. Swoją pracę postrzegam jako przyjemność towarzyszenia dzieciom i młodzieży w odkrywaniu piękna i bogactwa języka polskiego w wielu wymiarach. W wolnym czasie tańczę, gram w tenisa i czytam,zwłaszcza biografie. Ludzkie losy niezmiennie mnie fascynują, często budzą podziw, ale przede wszystkim uczą.”

mgr Natalia Stepaniak

Wychowawca klasy Ia

mgr Marzena Pustelnik

Nauczyciel wspomagający w klasie Ia

mgr Marta Grzybowska

Wychowawca klasy IIa
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

mgr Joanna Kapołka

Nauczyciel wspomagający w klasie IIa
Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. W pracy z dziećmi staram się do każdego podchodzić indywidualnie, dostrzegać mocne strony, motywować i wspierać w poznawaniu świata i pokonywaniu trudności. Pragnę, aby moi podopieczni czuli się przy mnie bezpiecznie i wiedzieli, że zawsze mogą liczyć na moje wsparcie i pomoc. Hobbistycznie zajmuję się animacją dzieci, wytwarzaniem różnych przedziwnych cudów i grą na instrumentach.

mgr Iga Seredyńska

Wychowawca klasy IIIa
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

mgr Wioleta Ryś

Nauczyciel wspomagający w klasie IIIa

mgr Magdalena Młodzik

Wychowawca klasy IIIb
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Oligofrenopedagog
Terapeuta zajęciowy

W pracy zawodowej kładę nacisk na maksymalne wykorzystanie potencjału ucznia poprzez stosowanie metod i form pracy dostosowanych do indywidualnych możliwości. Moja pasja to „ołówek i węgiel”, spod których w międzyczasie wychodzą różne twory. Dużo czytam, a latem stawiam na rower i rolki.

Izabela Martosz

Wychowawca świetlicy
Nauczyciel wspomagający w klasie IIIb

Katarzyna Kanik

Właściciel i organ prowadzący
Nauczyciel języka angielskiego

Kontynuuje swoją edukację w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku: Zarządzenie. Pracuje wg autorskiego programu nauczania języka angielskiego w klasach I-III. Propagatorska konwersacyjnych metod nauczania języka angielskiego.

Kreatywność i otwartość na problemy dziecka pozwoliły mi stworzyć placówkę przyjazną dla dzieci, która jednocześnie służy pomocą rodzicom w opiece nad ich małymi skarbami. Prywatnie żona Łukasza, mama Nikosia i Adasia. Cecha charakterystyczna: uśmiech i czas dla każdego.

mgr Beatrycze Gawrońska – Bednarczyk

Logopeda

mgr Małgorzata Kiszka

Rehabilitantka

Joanna Grzechnik

pracownik stołówki

mgr Joanna Grygierzec

Katechetka

Przygotowuje dzieci do I Komunii Świętej

mgr Mariusz Maławy

nauczyciel wychowania fizycznego
Oligofrenopedagog

mgr Maria Rajwa


Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania przedszkolnego z wczesnym
wspomaganiem rozwoju dziecka
Terapeuta pedagogiczny
Specjalista w zakresie terapii ręki

„W pracy z dziećmi ważne jest dla mnie rozwijanie ich kreatywności i umiejętności, poprzez stwarzanie sytuacji wymagających podejmowania samodzielnych działań”. Prywatnie lubi wędrówki górskie i wycieczki rowerowe w gronie najbliższych.

mgr Katarzyna Duźniak


Psycholog
Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej

Kontynuuje swoją edukację na studiach podyplomowych z zakresu Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W swojej pracy stawiam na wzmacnianie więzi między dzieckiem a rodzicem oraz wzmacnianie ich kompetencji rodzicielskich. Praca z dziećmi, odkrywanie ich potencjału i możliwości daje mi wiele radości i satysfakcji. Szczególnie interesuje mnie praca z dziećmi młodzieżą ze spektrum autyzmu, wzmacnianie ich samodzielności oraz umiejętności społecznych i komunikacyjnych. W swojej pracy kieruje się założeniami Stosowanej Analizy Zachowania. Prywatnie przyszła mama. Miłośnik kuchni, gotowania, szydełkowania i muzyki. Zainteresowana wystrojem wnętrz, projektowaniem i tworzeniem własnoręcznych dekoracji i dodatków do domu, ogrodu, na przyjęcia.

mgr Dominika Lazarek

Wychowawca klasy IVa

Katarzyna Kanik

Wychowawca klasy VIa
Właściciel i organ prowadzący

Nauczyciel języka angielskiego

Kontynuuje swoją edukację w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku: Zarządzenie. Pracuje wg autorskiego programu nauczania języka angielskiego w klasach I-III. Propagatorska konwersacyjnych metod nauczania języka angielskiego.

Kreatywność i otwartość na problemy dziecka pozwoliły mi stworzyć placówkę przyjazną dla dzieci, która jednocześnie służy pomocą rodzicom w opiece nad ich małymi skarbami. Prywatnie żona Łukasza, mama Nikosia i Adasia. Cecha charakterystyczna: uśmiech i czas dla każdego.

mgr Kinga Kwaśniak

Nauczyciel wspomagający w klasie VIa
Oligofrenopedagog
Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej

Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach pedagogika ogólna oraz pedagogika wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego. W swojej pracy charakteryzuję się indywidualnym podejściem do każdego ucznia, podążając za innowacyjnością świata. Jest osobą energiczną, kreatywną, pełną zapału i pomysłów. Człowiekiem, który kocha to, co robi i nie może się nudzić.

mgr Beata Hanzlik

Dyrektor ds. pedagogicznych
Nauczyciel języka polskiego

Za swoją pracę pedagogiczną wielokrotnie nagradzana Otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi od Prezydenta RP „Mogę powiedzieć o sobie, że dokonałam słusznego wyboru zawodowej drogi. Swoją pracę postrzegam jako przyjemność towarzyszenia dzieciom i młodzieży w odkrywaniu piękna i bogactwa języka polskiego w wielu wymiarach. W wolnym czasie tańczę, gram w tenisa i czytam,zwłaszcza biografie. Ludzkie losy niezmiennie mnie fascynują, często budzą podziw, ale przede wszystkim uczą.”

mgr Klaudia Grygierczyk

Nauczyciel plastyki

mgr Stanisław Gola

Nauczyciel historii

mgr Grzegorz Świerkot

nauczyciel informatyki i techniki
Oligofrenopedagog

mgr Krystyna Oćwieja

nauczyciel matematyki

mgr Aleksandra Bury

nauczyciel biologii

mgr Barbara Sojka

nauczyciel geografii

mgr Mariusz Maławy

nauczyciel wychowania fizycznego
Oligofrenopedagog

mgr Justyna Strzelec

nauczyciel języka niemieckiego

mgr Elżbieta Konieczny

nauczyciel przyrody,
bibliotekarz

mgr Barbara Puchałka

Nauczyciel muzyki

mgr Beatrycze Gawrońska – Bednarczyk

Logopeda

Małgorzata Kiszka

Rehabilitantka

Joanna Grzechnik

pracownik stołówki

mgr Katarzyna Duźniak


Psycholog
Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej

Kontynuuje swoją edukację na studiach podyplomowych z zakresu Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W swojej pracy stawiam na wzmacnianie więzi między dzieckiem a rodzicem oraz wzmacnianie ich kompetencji rodzicielskich. Praca z dziećmi, odkrywanie ich potencjału i możliwości daje mi wiele radości i satysfakcji. Szczególnie interesuje mnie praca z dziećmi młodzieżą ze spektrum autyzmu, wzmacnianie ich samodzielności oraz umiejętności społecznych i komunikacyjnych. W swojej pracy kieruje się założeniami Stosowanej Analizy Zachowania. Prywatnie przyszła mama. Miłośnik kuchni, gotowania, szydełkowania i muzyki. Zainteresowana wystrojem wnętrz, projektowaniem i tworzeniem własnoręcznych dekoracji i dodatków do domu, ogrodu, na przyjęcia.

mgr Anna Gabryś

Nauczyciel muzyki