Kadra

Jesteśmy młodymi osobami, które swoją przyszłość
związały z edukacją dzieci, ich rozwojem i wychowaniem.

Katarzyna Kanik

Właściciel i organ prowadzący

Nauczyciel języka angielskiego

Kontynuuje swoją edukację w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku: Zarządzenie. Pracuje wg autorskiego programu nauczania języka angielskiego w klasach I-III. Propagatorska konwersacyjnych metod nauczania języka angielskiego.

Kreatywność i otwartość na problemy dziecka pozwoliły mi stworzyć placówkę przyjazną dla dzieci, która jednocześnie służy pomocą rodzicom w opiece nad ich małymi skarbami. Prywatnie żona Łukasza, mama Nikosia i Adasia. Cecha charakterystyczna: uśmiech i czas dla każdego.

Łukasz Kanik

Właściciel i dyrektor szkoły

Student w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku: Zarządzanie. Dba o stabilizację organizacyjną i rozwojowość placówki. Koordynuje pracę kadry szkonej oraz odpowiada za finanse przedsiębiorstwa. Inicjator corocznego Pikniku Rodzinnego „Pożegnanie Wakacji’’. Tworzenie czegoś dla innych daje mi bardzo dużo satysfakcji i zadowolenia. Marzenia oraz wyznaczane nowe cele motywują mnie do ciągłego działania Kocham sport oraz muzykę elektroniczną w związku z czym bardzo często uczestniczę w różnych wydarzeniach i eventach . W wolnym czasie lubię obejrzeć dobry film albo serial, poczytać książkę oraz spędzić czas w gronie najbliższych.

mgr Beata Hanzlik

Dyrektor ds. pedagogicznych
Nauczyciel języka polskiego

Za swoją pracę pedagogiczną wielokrotnie nagradzana Otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi od Prezydenta RP „Mogę powiedzieć o sobie, że dokonałam słusznego wyboru zawodowej drogi. Swoją pracę postrzegam jako przyjemność towarzyszenia dzieciom i młodzieży w odkrywaniu piękna i bogactwa języka polskiego w wielu wymiarach. W wolnym czasie tańczę, gram w tenisa i czytam,zwłaszcza biografie. Ludzkie losy niezmiennie mnie fascynują, często budzą podziw, ale przede wszystkim uczą.”

mgr Marta Grzybowska

Wychowawca klasy Ia
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

mgr Joanna Kapołka

Nauczyciel wspomagający w klasie Ia
Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. W pracy z dziećmi staram się do każdego podchodzić indywidualnie, dostrzegać mocne strony, motywować i wspierać w poznawaniu świata i pokonywaniu trudności. Pragnę, aby moi podopieczni czuli się przy mnie bezpiecznie i wiedzieli, że zawsze mogą liczyć na moje wsparcie i pomoc. Hobbistycznie zajmuję się animacją dzieci, wytwarzaniem różnych przedziwnych cudów i grą na instrumentach.

mgr Iga Seredyńska

Wychowawca klasy IIa
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

mgr Kinga Kwaśniak

Nauczyciel wspomagający w klasie IIa
Oligofrenopedagog
Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej

Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach pedagogika ogólna oraz pedagogika wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego. W swojej pracy charakteryzuję się indywidualnym podejściem do każdego ucznia, podążając za innowacyjnością świata. Jestem osobą energiczną, kreatywną, pełną zapału i pomysłów. Człowiekiem, który kocha to, co robi i nie może się nudzić.

mgr Magdalena Młodzik

Wychowawca klasy IIb
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Oligofrenopedagog
Terapeuta zajęciowy

W pracy zawodowej kładę nacisk na maksymalne wykorzystanie potencjału ucznia poprzez stosowanie metod i form pracy dostosowanych do indywidualnych możliwości. Moja pasja to „ołówek i węgiel”, spod których w międzyczasie wychodzą różne twory. Dużo czytam, a latem stawiam na rower i rolki.

Izabela Martosz

Wychowawca świetlicy
Nauczyciel wspomagający w klasie IIb

mgr Natalia Stepaniak

Wychowawca klasy IIIa
Wychowawca świetlicy

mgr Dominika Lazarek

Nauczyciel wspomagający w klasie IIIa

Katarzyna Kanik

Właściciel i organ prowadzący
Nauczyciel języka angielskiego

Kontynuuje swoją edukację w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku: Zarządzenie. Pracuje wg autorskiego programu nauczania języka angielskiego w klasach I-III. Propagatorska konwersacyjnych metod nauczania języka angielskiego.

Kreatywność i otwartość na problemy dziecka pozwoliły mi stworzyć placówkę przyjazną dla dzieci, która jednocześnie służy pomocą rodzicom w opiece nad ich małymi skarbami. Prywatnie żona Łukasza, mama Nikosia i Adasia. Cecha charakterystyczna: uśmiech i czas dla każdego.

Mgr Beatrycze Gawrońska – Bednarczyk

Logopeda

Mgr Dorota Kania

Rehabilitantka

mgr Małgorzata Kiszka

Rehabilitantka

Joanna Grzechnik

pracownik stołówki

Mgr Joanna Grygierzec

Katechetka

Przygotowuje dzieci do I komunii Świętej

Mariusz Maławy

nauczyciel wychowania fizycznego
Oligofrenopedagog

mgr Maria Rajwa


Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania przedszkolnego z wczesnym
wspomaganiem rozwoju dziecka
Terapeuta pedagogiczny
Specjalista w zakresie terapii ręki

„W pracy z dziećmi ważne jest dla mnie rozwijanie ich kreatywności i umiejętności, poprzez stwarzanie sytuacji wymagających podejmowania samodzielnych działań”. Prywatnie lubi wędrówki górskie i wycieczki rowerowe w gronie najbliższych.

mgr Katarzyna Duźniak


Psycholog
Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej

Kontynuuje swoją edukację na studiach podyplomowych z zakresu Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W swojej pracy stawiam na wzmacnianie więzi między dzieckiem a rodzicem oraz wzmacnianie ich kompetencji rodzicielskich. Praca z dziećmi, odkrywanie ich potencjału i możliwości daje mi wiele radości i satysfakcji. Szczególnie interesuje mnie praca z dziećmi młodzieżą ze spektrum autyzmu, wzmacnianie ich samodzielności oraz umiejętności społecznych i komunikacyjnych. W swojej pracy kieruje się założeniami Stosowanej Analizy Zachowania. Prywatnie przyszła mama. Miłośnik kuchni, gotowania, szydełkowania i muzyki. Zainteresowana wystrojem wnętrz, projektowaniem i tworzeniem własnoręcznych dekoracji i dodatków do domu, ogrodu, na przyjęcia.

Daria Stencel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Dzięki wspólnym zabawom dzieci budują między sobą dobre relacje, zawierają przyjaźnie. W stosunku do dzieci staram się być otwarta i życzliwa, aby mogły one bez skrępowania zwracać się do mnie z każdym pomysłem, a także problemem. Praca z dziećmi jest tym co zawsze chciałam robić. Najważniejszy dla mnie jest uśmiech dziecka, wtedy wiem, że moje wysiłki nie idą na marne. Moje motto to: „Zawsze pamiętaj, by kłaść się spać z marzeniem, a budzić z celem”.

Katarzyna Kanik

Wychowawca klasy Va
Właściciel i organ prowadzący

Nauczyciel języka angielskiego

Kontynuuje swoją edukację w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku: Zarządzenie. Pracuje wg autorskiego programu nauczania języka angielskiego w klasach I-III. Propagatorska konwersacyjnych metod nauczania języka angielskiego.

Kreatywność i otwartość na problemy dziecka pozwoliły mi stworzyć placówkę przyjazną dla dzieci, która jednocześnie służy pomocą rodzicom w opiece nad ich małymi skarbami. Prywatnie żona Łukasza, mama Nikosia i Adasia. Cecha charakterystyczna: uśmiech i czas dla każdego.

mgr Anna Danielczyk

nauczyciel wspomagający w klasie Va

mgr Beata Hanzlik

Dyrektor ds. pedagogicznych
Nauczyciel języka polskiego

Za swoją pracę pedagogiczną wielokrotnie nagradzana Otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi od Prezydenta RP „Mogę powiedzieć o sobie, że dokonałam słusznego wyboru zawodowej drogi. Swoją pracę postrzegam jako przyjemność towarzyszenia dzieciom i młodzieży w odkrywaniu piękna i bogactwa języka polskiego w wielu wymiarach. W wolnym czasie tańczę, gram w tenisa i czytam,zwłaszcza biografie. Ludzkie losy niezmiennie mnie fascynują, często budzą podziw, ale przede wszystkim uczą.”

mgr Klaudia Grygierczyk

Nauczyciel plastyki

mgr Stanisław Gola

Nauczyciel Historii

mgr Grzegorz Świerkot

nauczyciel informatyki i techniki
Oligofrenopedagog

mgr Krystyna Oćwieja

nauczyciel matematyki

mgr Mariusz Maławy

nauczyciel wychowania fizycznego
Oligofrenopedagog

mgr Justyna Strzelec

nauczyciel języka niemieckiego

mgr Elżbieta Konieczny

nauczyciel biologii i geografii,
bibliotekarz

mgr Barbara Puchałka

Nauczyciel muzyki

mgr Beatrycze Gawrońska – Bednarczyk

Logopeda

mgr Dorota Kania

Rehabilitantka

Małgorzata Kiszka

Rehabilitantka

Joanna Grzechnik

pracownik stołówki

mgr Katarzyna Duźniak


Psycholog
Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej

Kontynuuje swoją edukację na studiach podyplomowych z zakresu Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W swojej pracy stawiam na wzmacnianie więzi między dzieckiem a rodzicem oraz wzmacnianie ich kompetencji rodzicielskich. Praca z dziećmi, odkrywanie ich potencjału i możliwości daje mi wiele radości i satysfakcji. Szczególnie interesuje mnie praca z dziećmi młodzieżą ze spektrum autyzmu, wzmacnianie ich samodzielności oraz umiejętności społecznych i komunikacyjnych. W swojej pracy kieruje się założeniami Stosowanej Analizy Zachowania. Prywatnie przyszła mama. Miłośnik kuchni, gotowania, szydełkowania i muzyki. Zainteresowana wystrojem wnętrz, projektowaniem i tworzeniem własnoręcznych dekoracji i dodatków do domu, ogrodu, na przyjęcia.

mgr Anna Gabryś

Nauczyciel muzyki