Kadra

Jesteśmy młodymi osobami, które swoją przyszłość
związały z edukacją dzieci, ich rozwojem i wychowaniem.

Katarzyna Kanik

Właściciel i organ prowadzący
Nauczyciel języka angielskiego

Kontynuuje swoją edukację w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku: Zarządzanie. Pracuje wg autorskiego programu nauczania języka angielskiego w klasach I-III. Propagatorka konwersacyjnych metod nauczania języka angielskiego.

Kreatywność i otwartość na problemy dziecka pozwoliły jej stworzyć placówkę przyjazną dla dzieci, która jednocześnie służy pomocą rodzicom w opiece nad ich małymi skarbami.

Prywatnie żona Łukasza, mama Nikosia i Adasia. Cecha charakterystyczna: uśmiech i czas dla każdego.

mgr Łukasz Kanik

Właściciel i dyrektor szkoły

Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku: Zarządzanie. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku: Zarządzanie w oświacie. Dba o stabilizację organizacyjną i rozwój placówki. Koordynuje pracę kadry szkolnej oraz odpowiada za finanse przedsiębiorstwa. Inicjator corocznego Pikniku Rodzinnego „Pożegnanie Wakacji”.

Przyznaje, że tworzenie czegoś dla innych daje mu bardzo dużo satysfakcji i zadowolenia. Marzenia oraz wyznaczane nowe cele motywują go do ciągłego działania. Kocha sport oraz muzykę elektroniczną, przez co bardzo często uczestniczy w różnych wydarzeniach i eventach. W wolnym czasie lubi obejrzeć dobry film albo serial, poczytać książkę oraz spędzić czas w gronie najbliższych.

mgr Dorota Siwiec-Boroń

Dyrektor ds. pedagogicznych

Doktorantka Wydziału Nauk Pedagogicznych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Studiów Edukacyjnych na kierunku: Pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego; pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji i oligofrenopedagogiki, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki i trener grafomotoryki, nauczyciel montessoriański. Od września 1993 roku pracuje jako nauczycielka w przedszkolu publicznym, od 2011 roku pełni również funkcję dyrektora ds. pedagogicznych w dwóch tyskich przedszkolach niepublicznych. Od 2014 roku pracuje także w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego. Zajęcia ze słuchaczami prowadzi na kierunkach: zarządzanie oświatą, przygotowanie pedagogiczne, pedagogika specjalna, edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.

Jej zainteresowania to mnemotechnika – zwłaszcza u dzieci przedszkolnych, nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, taniec – choreografia, a także przyroda. Jest wielką miłośniczką kotów, małych i dużych, a od niedawna także szczęśliwą posiadaczką psów.

mgr Karolina Kłóska

Wychowawca w grupie "Liski"
Oligofrenopedagog

Ukończyła studia na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz edukacja wczesnoszkolna z logopedią. Dodatkowo posiada wykształcenie z zakresu oligofrenopedagogiki.

W swojej pracy dobro dziecka stawia na pierwszym miejscu. Stara się, aby każdy dzień był dla dzieci nową porcją wiedzy oraz zabawy. Ważne jest dla niej, aby czuły się one w przedszkolu jak w domu, dlatego wkłada w swoją pracę uśmiech i serce.

Jest instruktorem sportu i w wolnym czasie prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu lekkoatletyki. Bardzo lubi wycieczki rowerowe oraz spotkania z przyjaciółmi.

Paulina Szczygieł

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w grupie "Liski"

Jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym oraz pedagogiem specjalnym o specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kontynuuje naukę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na II stopniu studiów magisterskich - kierunek pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Ukończyła kurs wychowawcy kolonijnego oraz animatora zabaw dziecięcych.

Jej marzeniem od zawsze była praca z dziećmi, dlatego już w szkole brała udział w licznych wolontariatach, a w późniejszym okresie pracowała jako wychowawczyni na koloniach, była wolontariuszką w Akademii Przyszłości oraz w ośrodku dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Praca z dziećmi sprawia jej radość. Lubi patrzeć na ich ciekawość świata oraz pomagać im ją odkrywać polisensorycznie. Każde dziecko ma swój potencjał, który warto rozwijać od najmłodszych lat. W swojej pracy stara się podchodzić do dzieci indywidualnie i pomagać im odkrywać siebie.

W wolnych chwilach lubi spędzać czas z przyjaciółmi, podróżować w ciekawe miejsca oraz pogłębiać swoją wiedzę pedagogiczną.

Beata Puchalik

Asystent nauczyciela w grupie "Liski"

Chętnie uczestniczy w zabawach i rozmowach z dziećmi, daje jej to dużo radości i satysfakcji. Jest osobą spokojną i troskliwą, a ponadto wykazuje się dużą cierpliwością w pracy z dziećmi.

Jej pasją są górskie wędrówki, które najchętniej pokonuje z rodziną, a w ramach relaksu słucha dobrej starej muzyki.

mgr Dominika Pryszcz

Wychowawca w grupie "Misiaki"
Terapeuta ręki
Pedagog

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu edukacji i wspierania osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

W pracy z dziećmi stawia na organizowanie zajęć i zabaw tak, aby każdego dnia dzieci wychodziły z przedszkola bogatsze w wiedzę, umiejętności i relacje społeczne. Praca w przedszkolu jest jej marzeniem z dzieciństwa, dlatego w codziennych kontaktach z dziećmi stara się, aby ich marzenia edukacyjne również się spełniały.

Prywatnie lubi spędzać czas z najbliższymi podczas wycieczek i wojaży.

mgr Magdalena Mrzyczek

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania przedszkolnego w grupie "Misiaki"

Do pracy motywuje ją chęć poszerzania i wzbogacania wiedzy dzieci na temat otaczającego nas świata. Poza pracą w przedszkolu prowadzi firmę animacji dla dzieci, której zadaniem jest organizacja czasu dla najmłodszych podczas przyjęć i uroczystości rodzinnych.

Chętnie podróżuje, słucha muzyki i czyta książki związane z historią Stanów Zjednoczonych Ameryki.

mgr Justyna Lapczyk

Nauczyciel wspomagający w grupie "Misiaki"
Oligofrenopedagog
Terapeuta ręki

Podczas pracy z dziećmi ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka w celu rozpoznania trudności lub zdolności dzieci i doboru odpowiednich metod pracy oraz poznania zainteresowań i umiejętności dziecka, aby bazować na jego mocnych stronach i motywować go do działania. Efektywne organizowanie czasu dzieciom to jej pasja.

Z kolei w życiu prywatnym lubi aktywnie spędzać czas - rekreacyjnie i kulinarnie.

Halina Ciach

Asystent nauczyciela w grupie "Misiaki"

W pracy pomaga dzieciom w pokonywaniu barier i trudności dnia codziennego. Praca z dziećmi daje jej wiele radości i satysfakcji.

Jest osobą pogodną i optymistycznie nastawioną do życia. Fascynują ją górskie wycieczki. Lubi ciekawą książkę, a relaksuje się przy dobrej muzyce filmowej. Próbuje też swoich sił w malarstwie.

mgr Edyta Skolasińska

Wychowawca w grupie "Tęczowe Motylki"
Oligofrenopedagog

Praca z dziećmi jest dla niej urzeczywistnieniem marzeń z dzieciństwa. "Moja decyzja o wyborze zawodu nauczyciela, została podjęta w klimacie improwizowanych teatrzyków dla rodziców, zabaw w szkołę i opieki nad młodszym rodzeństwem" - przyznaje.

Jest osobą, która nie może stać w miejscu - dosłownie i w przenośni. Prywatnie każdą wolną chwilę spędza w górach. Jest pasjonatką treningu siłowego, joggingu oraz wszelkich form aktywnego wypoczynku. Ciągle podejmuje nowe wyzwania i stawia sobie cele, które konsekwentnie realizuje, a jej apetyt na życie, ludzi, świat (oraz dobre jedzenie) jest wiecznie niezaspokojony.

Katarzyna Grzyb

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w grupie "Tęczowe Motylki"

Jest osobą cierpliwą i empatyczną. W swojej pracy stara się podchodzić indywidualnie do każdego dziecka oraz budować z nim pozytywną relację opartą na wzajemnym szacunku. Stara się również przygotowywać ciekawe zajęcia, które zainteresują każde dziecko. Lubi tworzyć kreatywne pomoce dydaktyczne.

Największą satysfakcję sprawia jej uśmiech dziecka, dlatego też utożsamia się ze słowami Janusza Korczaka: "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat".

Prywatnie lubi spędzać czas w gronie najbliższych, a jej małą pasją jest pisanie wierszy.

mgr Anna Szelest

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w grupie "Tęczowe Motylki"
Logopeda

Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Pracuje z dzieckiem indywidualnie. Praca jeden na jeden pozwala w pełni skupić się na dziecku, ponieważ każde jest inne i każde wymaga indywidualnego podejścia.

Uprawia sport, lubi wycieczki górskie, to pozwala jej na sprawdzenie samej siebie i odpoczynek. Kiedy nie jest w ruchu, razem ze swoimi dziećmi gra w gry planszowe albo czyta książki.

mgr Dorota Wojciech

Wychowawca w grupie "Starszaki"
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania przedszkolnego

W swojej pracy stawia na indywidualne podejście do każdego dziecka, gdyż każde może mieć inne zainteresowania i potrzeby.

Istotną dla niej kwestią jest również pomoc dziecku w pokonywaniu jego barier, gdzie nawet najmniejszy postęp prowadzi do sukcesu, który zawsze ją cieszy.

mgr Karolina Hoza

Nauczyciel wspomagający w grupie "Starszaki"
Pedagog specjalny

Ukończyła studia na kierunku pedagogika specjalna, ze specjalnościami: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz rewalidacja.

Jest osobą pozytywnie nastawioną do życia i zaangażowaną we wszystko, co robi. Praca z dziećmi pozwala jej na samorealizację. Na pierwszym miejscu stawia indywidualne podejście, a co za tym idzie dostosowanie materiału edukacyjnego do potrzeb i możliwości dzieci. Ważne dla niej jest to, aby uczyły się poprzez zabawę i odkrywały świat, co stara się realizować w swojej codziennej pracy.

W czasie wolnym aktywnie spędza czas z bliskimi, wędruje po górach oraz rozpoczyna przygodę z tworzeniem kreatywnych pomocy dydaktycznych.

mgr Justyna Suchy

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania przedszkolnego w grupie "Starszaki"

Ukończyła również studia o specjalności edukacja elementarna i terapia pedagogiczna.

Jako nauczycielka odnajduje się w każdej grupie wiekowej dzieci i kreatywnie angażuje każde dziecko. Nadrzędnym celem jaki sobie stawia podczas zajęć to indywidualne podejście do każdego dziecka i pobudzanie do twórczego myślenia.

Motto naszego przedszkola: "Dobro dziecka jest najwyższą wartością" w pełni odzwierciedla jej podejście jako nauczyciela i rodzica.

mgr Katarzyna Maśka

Manager przedszkola

Specjalista ds. organizacji, księgowości, finansów i dotacji oświatowych. Ukończyła studia na kierunku zarządzanie oraz studia podyplomowe z zarządzania oświatą.

Jest osobą otwartą i uśmiechniętą, chętną do pomocy każdemu. W czasie wolnym uwielbia czytać książki i obejrzeć dobry serial.

mgr Ewelina Stryjniak

Psycholog
Pedagog
Certyfikowany trener TUS

Ukończyła studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia, kurs pedagogiczny, a także studia podyplomowe na kierunku: pedagogika specjalna - edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest trenerem Treningu Umiejętności Społecznych. Najważniejszy w pracy jest dla niej mały człowiek - jego potrzeby i umiejętności, bo "Ludzie to ludzie, choćby nie wiem jak mali" [Słoń Horton].

Kreatywnie dostosowuje metody do indywidualnego dojrzewania każdego dziecka. Systemowe podejście i regularna współpraca z rodzicami pozwala jej skutecznie reagować na obserwowane trudności dzieci.

"Mój zawód daje mi możliwość nieustannego rozwoju, każdy dzień niesie ze sobą nowe doświadczenia i refleksje, a także małe (i większe) sukcesy, które motywują do dalszej pracy" - przyznaje.

W wolnych chwilach łapie oddech wśród najbliższych i przyjaciół. Ceni czas spędzany aktywnie na świeżym powietrzu. Relaksuje się przy kawałkach muzyki alternatywnej, dobrym jedzeniu i książce.

mgr Małgorzata Kiszka

Rehabilitantka

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyła szkolenia: NDT Bobath, FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz, Trójpłaszczyznowa Terapia Manualna Wad Stóp u Dzieci na podstawach neurofizjologicznych – metoda "Zukunft-Huber", Zoga Therapy w Pediatrii – rozluźnianie mięśniowo-powięziowe, ETT –PED Elastyczny Terapeutyczny Taping w pediatrii podejście ESTHER DE RU oraz liczne szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci i niemowląt z zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi.

Podczas pracy jako fizjoterapeuta indywidualnie podchodzi do każdego dziecka. Stara się, aby dzieci z uśmiechem przychodziły na kolejne zajęcia i łączyły ciężką pracę z przyjemnością. Jej motywacją w pracy są uzyskane efekty. Fizjoterapia to dziedzina nieustannie rozwijająca się, dlatego stara się na bieżąco aktualizować swoją wiedzę biorąc udział w szkoleniach, a także czytając artykuły naukowe, aby zapewnić terapię na jak najwyższym poziomie.

Wolny czas lubi spędzać z rodziną i przyjaciółmi. Na co dzień uczy się języka hiszpańskiego, interesuje się sportem oraz podróżami.

mgr Kinga Kwaśniak

Oligofrenopedagog
Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej

Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach pedagogika ogólna oraz pedagogika wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego. W swojej pracy charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego ucznia, podążając za innowacyjnością świata.

Jest osobą energiczną, kreatywną, pełną zapału i pomysłów. Człowiekiem, który kocha to, co robi i nie może się nudzić.

mgr Sylwia Piesiur

Dietetyk
Koordynator działu żywienia

Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychodietetyki. W przedszkolu zajmuje się żywieniem dzieci i młodzieży, dbając o to, aby były one prawidłowo odżywione, a zarazem szczęśliwe. Pasjonatka żywienia osób aktywnych fizycznie.

mgr Wioleta Kurzydem

Pracownik sekretariatu

Ukończyła studia magisterskie na kierunku politologia, specjalizacja: dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Dba o komunikację zewnętrzną placówki oraz jej wizerunek w mediach społecznościowych.

Prywatnie uwielbia poznawać nowe miejsca, nowych ludzi oraz różne kultury.

Michalina Zimnol

Pracownik stołówki

mgr Joanna Grygierzec

Katechetka

mgr Aleksandra Zimnol

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania przedszkolnego
Oligofrenopedagog
Specjalista symultaniczno – sekwencyjnej metody czytania wg Jagody Cieszyńskiej

W pracy stara się dostosowywać techniki i materiały dydaktyczne do indywidualnych predyspozycji dzieci.

W wolnych chwilach interesuje się florystyką.

mgr Arnika Tucka

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania przedszkolnego