Misja i wizja

Wspólnie z rodzicami kładziemy nacisk na wychowanie dzieci w poszanowaniu,
tolerancji i szacunku do drugiego człowieka.

  • Koncentrujemy się na indywidualnym, twórczym rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.
  • Jesteśmy otwarci na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier, we wszystkim uwzględniamy aktualne możliwości psychofizyczne dziecka.
  • Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia w zgodzie ze sobą i środowiskiem.
  • Stwarzamy pozytywny klimat emocjonalny - dzieci chętnie do nas przychodzą i dobrze się u nas czują.

Nasze przedszkole tworzy dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i umysłowego. Stwarza warunki do rozwijania zainteresowań i zdolności zgodnie z możliwościami dziecka, zachęca do działania, inspiruje i motywuje do aktywności. Uczy tolerancji oraz szeroko pojętej integracji.