Misja i wizja

Wspólnie z rodzicami kładziemy nacisk na wychowanie dzieci w poszanowaniu,
tolerancji i szacunku do drugiego człowieka.

Nasze przedszkole tworzy dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i umysłowego. Stwarza warunki do rozwijania zainteresowań i zdolności zgodnie z możliwościami dziecka, zachęca do działania, inspiruje i motywuje do aktywności. Uczy tolerancji oraz szeroko pojętej integracji.