Katarzyna Kanik

Właściciel i organ prowadzący

Nauczyciel języka angielskiego

Kontynuuje swoją edukację w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku: Zarządzenie. Pracuje wg autorskiego programu nauczania języka angielskiego w klasach I-III. Propagatorska konwersacyjnych metod nauczania języka angielskiego.

Kreatywność i otwartość na problemy dziecka pozwoliły mi stworzyć placówkę przyjazną dla dzieci, która jednocześnie służy pomocą rodzicom w opiece nad ich małymi skarbami. Prywatnie żona Łukasza, mama Nikosia i Adasia. Cecha charakterystyczna: uśmiech i czas dla każdego.

Łukasz Kanik

Właściciel i dyrektor szkoły

Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku: Zarządzanie. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku: Zarządzanie w oświacie. Dba o stabilizację organizacyjną i rozwój placówki. Koordynuje pracę kadry szkolnej oraz odpowiada za finanse przedsiębiorstwa. Inicjator corocznego Pikniku Rodzinnego „Pożegnanie Wakacji”. Przyznaje, że tworzenie czegoś dla innych daje mu bardzo dużo satysfakcji i zadowolenia. Marzenia oraz wyznaczane nowe cele motywują go do ciągłego działania. Kocha sport oraz muzykę elektroniczną, przez co bardzo często uczestniczy w różnych wydarzeniach i eventach. W wolnym czasie lubi obejrzeć dobry film albo serial, poczytać książkę oraz spędzić czas w gronie najbliższych.

mgr Beata Hanzlik

Dyrektor ds. pedagogicznych
Nauczyciel języka polskiego

Za swoją pracę pedagogiczną wielokrotnie nagradzana. Otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi od Prezydenta RP. Może powiedzieć o sobie, że dokonała słusznego wyboru zawodowej drogi. Swoją pracę postrzega jako przyjemność towarzyszenia dzieciom i młodzieży w odkrywaniu piękna i bogactwa języka polskiego w wielu wymiarach. W wolnym czasie tańczy, gra w tenisa i czyta, zwłaszcza biografie. Mówi, że ludzkie losy niezmiennie ją fascynują, często budzą podziw, ale przede wszystkim uczą.