Aktualności

Rekrutacja

 • praca w wymiarze 30 – 35 h tygodniowo ( w zależności od zajmowanego stanowiska ),
 • umowy o pracę na czas nieokreślony oraz terminowe indywidualnie na okres stażu,
 • stabilne wynagrodzenia
 • dodatki motywacyjne ( frekwencja, premie indywidualne oraz okazjonalne)
 • możliwość realizacji awansu zawodowego,
 • 26 dni urlopu (część do wykorzystania w ciągu roku szkolnego) + dodatkowy 1 tydzień urlopu w wakacje,
 • mała liczebność dzieci w oddziałach/klasach
 • nieograniczony dostęp do materiałów technicznych i plastycznych,
 • wsparcie finansowe w realizacji rozwoju zawodowego,
 • stałe wsparcie doradcy metodycznego

Poszukujemy kreatywnych, doświadczonych w zawodzie ludzi chcących dalej rozwijać swoje edukacyjne możliwości.
Dołącz do Naszego zespołu już dziś…..

Zapraszamy do współpracy:

 • Nauczycieli wspomagających (oligofrenopedagog, specjalista do pracy z dzieckiem autystycznym w tym z zespołem Aspergera),

Kontakt:

Tel: 667-222-287
Email: biuro@cetir.pl
www.cetir.pl