Aktualności

Nauka zdalna

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.03.2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nasza szkoła rozpoczęła zdalną naukę z uczniami.

Od samego początku włożyliśmy ogromny wysiłek w rozwój naszej infrastruktury dotyczący nauczania zdalnego. Uruchomiliśmy wewnętrzne, szkolne oprogramowanie Google Suite, które daje wiele możliwości do prowadzenia e-lekcji, a także usprawnia kontakt z uczniami oraz rodzicami poprzez szereg aplikacji takich jak: classroom, hanguuts meet itp.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, skupiamy wszystkie zasoby zdalnego nauczania w jednym miejscu, a także wychodzimy naprzeciw potrzebom dzieci i ich rodziców w tym trudnym dla nas wszystkich momencie.

Mamy nadzieję udostępnione przez nas narzędzie w dużym stopniu ułatwi naszym uczniom i ich rodzinom funkcjonowanie podczas tego czasu. Jesteśmy także w stałym kontakcie za pośrednictwem dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, a także social mediów.

Nasi nauczyciele korzystają również z darmowych platform internetowych stworzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej takich jak np. Epodręczniki.pl gdzie Rząd oferuje gotowe materiały dydaktyczne.

Mamy nadzieję, że szybko powrócimy do szkolnych ławek i ponownie zobaczymy się „na żywo”.

Życzymy wszystkim Państwu dużo zdrowia!