Katarzyna Kanik

Właściciel i organ prowadzący

Nauczyciel języka angielskiego

Kontynuuje swoją edukację w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku: Zarządzenie. Pracuje wg autorskiego programu nauczania języka angielskiego w klasach I-III. Propagatorska konwersacyjnych metod nauczania języka angielskiego.

Kreatywność i otwartość na problemy dziecka pozwoliły mi stworzyć placówkę przyjazną dla dzieci, która jednocześnie służy pomocą rodzicom w opiece nad ich małymi skarbami. Prywatnie żona Łukasza, mama Nikosia i Adasia. Cecha charakterystyczna: uśmiech i czas dla każdego.

Łukasz Kanik

Właściciel i dyrektor szkoły

Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku: Zarządzanie. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku: Zarządzanie w oświacie. Dba o stabilizację organizacyjną i rozwój placówki. Koordynuje pracę kadry szkolnej oraz odpowiada za finanse przedsiębiorstwa. Inicjator corocznego Pikniku Rodzinnego „Pożegnanie Wakacji”. Przyznaje, że tworzenie czegoś dla innych daje mu bardzo dużo satysfakcji i zadowolenia. Marzenia oraz wyznaczane nowe cele motywują go do ciągłego działania. Kocha sport oraz muzykę elektroniczną, przez co bardzo często uczestniczy w różnych wydarzeniach i eventach. W wolnym czasie lubi obejrzeć dobry film albo serial, poczytać książkę oraz spędzić czas w gronie najbliższych.

Dorota Siwiec-Boroń

Dyrektor ds. pedagogicznych

Doktorantka Wydziału Nauk Pedagogicznych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Studiów Edukacyjnych na kierunku: Pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego; pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji i oligofrenopedagogiki, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki i trener grafomotoryki, nauczyciel montessoriański. Od września 1993 roku pracuje jako nauczycielka w przedszkolu publicznym, od 2011 roku pełni również funkcję dyrektora ds. pedagogicznych w dwóch tyskich przedszkolach niepublicznych. Od 2014 roku pracuje także w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego. Zajęcia ze Słuchaczami prowadzi na kierunkach: zarządzanie oświatą, przygotowanie pedagogiczne, pedagogika specjalna, edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Jej zainteresowania to mnemotechnika – zwłaszcza u dzieci przedszkolnych, nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, taniec – choreografia, a także przyroda. Jest wielką miłośniczką kotów, małych i dużych, a od niedawna także szczęśliwą posiadaczką psów.