Specjalne potrzeby edukacyjne
Nasza placówka może kompleksowo obsłużyć dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: np. z Autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz innymi zaburzeniami i dysfunkcjami.
Co oferujemy?

   stałą opiekę pedagoga specjlanego,
   opiekę logopedy,
   opiekę psychologa,
   1 godzinę terapii SI w tygodniu*,
   1 godzinę innej terapii specjalistycznej
      np. fizjoterapii, rehabilitacji*,
   zajęcia w grupie integracyjnej lub 4-6 osobowej
      grupie specjalnej, w zależności od stopnia
      zaawansowania dziecka,
   stworzenie indywidualnego
      Programu Edukacyjno-Terapeutycznego,
   coroczne badanie poziomu funkcjonowania,
   program konsultacyjny dla rodziców.


*w zależności od rodzaju orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Opłata w przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego będzie ustalana indywidualnie i może zostać obniżona nawet do 50%.
CETIR Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi,
ul. Uzdrowiskowa 37, 43-230 Goczałkowice-Zdrój

tel. 667-222-287
e-mail: szkola@cetir.pl

www.facebook.com/cetir.edukacja/