Misja i wizja
Wspólnie z rodzicami kładziemy nacisk na wychowanie dzieci w poszanowaniu,  tolerancji i szacunku do  drugiego człowieka.
Misją naszej Szkoły jest stworzenie każdemu dziecku odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju w zgodzie z jego indywidualnymi potrzebami i na miarę jego możliwości. Wizja naszej Szkoły zawiera się w słowach,

że dobro dziecka jest najwyższą wartością.

Naszym celem jest wspólna praca, nauczycieli, rodziców i pracowników Szkoły w imię tej wartości.

CETIR Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi,
ul. Uzdrowiskowa 37, 43-230 Goczałkowice-Zdrój

tel. 667-222-287
e-mail: szkola@cetir.pl

www.facebook.com/cetir.edukacja/