Rekrutacja
Rekrutacja do naszego Przedszkola odbywa sie w ciągu całego roku szkolnego.
Ilość miejsc ograniczona!!!
Warunkiem przyjęcia do Przedszkola jest:

          złożenie formularza zgłoszeniowego,
          uiszczenie opłaty wpisowej,
          podpisanie umowy.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5-6 lat. W szczególnych przypadkach Dyrektor Przedszkola może przyjąć dziecko, które nie ukończyło 2,5 lat. Do Przedszkola przyjmujemy również dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W takim przypadku wymagane jest dostarczenie takich dokumentów jak: opinii, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenia lekarskiego itp.

Podpisując umowe Rodzic akceptuje warunki statutu Przedszkola oraz zasady obowiązujące w placówce.


CETIR Przedszkole Niepubliczne,
ul. Uzdrowiskowa 37, 43-230 Goczałkowice-Zdrój

tel. 667-222-287
e-mail: przedszkole@cetir.pl

www.facebook.com/cetir.edukacja/