Misja i wizja
Wspólnie z rodzicami kładziemy nacisk na wychowanie dzieci  w poszanowaniu,  tolerancji i szacunku do  drugiego człowieka.
Nasze przedszkole tworzy dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i umysłowego. Stwarza warunki do rozwijania zainteresowań i zdolności zgodnie z możliwościami dziecka, zachęca do działania, inspiruje i motywuje do aktywności. Uczy tolerancji oraz szeroko pojętej integracji.
W naszym przedszkolu:

 Koncentrujemy się na indywidualnym, twórczym rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

 Jesteśmy otwarci na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier, we wszystkim uwzględniamy aktualne możliwości psychofizyczne dziecka.

 Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia w zgodzie ze sobą i środowiskiem.

 Stwarzamy pozytywny klimat emocjonalny - dzieci chętnie do nas przychodzą i dobrze się u nas czują.

CETIR Przedszkole Niepubliczne,
ul. Uzdrowiskowa 37, 43-230 Goczałkowice-Zdrój

tel. 667-222-287
e-mail: przedszkole@cetir.pl

www.facebook.com/cetir.edukacja/